σύστημα 5: ΑΚΟΥΩ και ΜΑΘΑΙΝΩ

 

βήμα Α.

Ανοίγω το βιβλίο

του συστήματος 1 (ΔΙΑΒΑΖΩ και ΜΑΘΑΙΝΩ)

στο unit 3.

 

βήμα Β.

Επιλέγω τον αντίστοιχο σύνδεσμο:

lexicon3a

grammar3

exercise3a

exercise3b

exercise3c

exercise3d

exercise3e

exercise3f

και

ΒΛΕΠΩ (το αντίστοιχο κομμάτι στο βιβλίο)

ΑΚΟΥΩ (κάθε φράση 2 φορές)

ΜΙΛΑΩ (επαναλαμβάνοντας κάθε φράση 2 φορές στα κατάλληλα διαστήματα σιωπής)

 και ΜΑΘΑΙΝΩ (να μιλάω και να προφέρω σωστά)

 

βήμα Γ.

Επαναλαμβάνω, όσες φορές θέλω, το βήμα Β

φροντίζοντας όταν τελειώνω να κλείνω

το αντίστοιχο νέο παράθυρο που ανοίγει κάθε φορά.