Με τη σειρά MULTI-BOOK εμπεδώνεις τα Αγγλικά σου,

ακόμη και αν είσαι

ΜΟΝΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ!

Οδηγίες χρήσης: Διάβασε τη Θεωρία. Διάβασε τα Παραδείγματα και τις Ασκήσεις (i-Study). Γράψε τις Λύσεις που θεωρείς σωστές πάνω στο Πολυ-Βιβλίο σου, που είναι και Τετράδιο Εργασίας χάρις στο βολικό δέσιμο με μεταλλικό σπιράλ (i-Write). Δες / Κατανόησε τις Σωστές Λύσεις και Επαλήθευσε / Διόρθωσε τις Επιλογές σου (i-Check, i-Translate) πάνω στο Πολυ-Βιβλίο σου. Άκου (i-Listen) και Επανάλαβε (i-Speak) τις Σωστές Λύσεις. 

selfstudy1multi3John Mavrikakis

ENGLISH MULTI-BOOK

Basic level1

MENU (DEMO Unit 10)

1. The Indefinite Article A - An (Το Αόριστο Άρθρο Ένας – Μία – Ένα) / Demonstratives ThisThatIt (Δεικτικά Επίθετα – Αντωνυμίες Αυτός – Αυτή – Αυτό –Εκείνος – Εκείνη – Εκείνο) /  What? (Τι;)

2. Plural Regular- Irregular (Πληθυντικός Αριθμός Κανονικός – Ανώμαλος) / Demonstratives These - Those  - They Δεικτικά Επίθετα – Αντωνυμίες Αυτοί – Αυτές – Αυτά –Εκείνοι – Εκείνες – Εκείνα) / Numbers 1-20 (Αριθμοί 1-20)

3. There Is - Are (Υπάρχει – Υπάρχουν) / The Definite Article THE (Το Οριστικό Άρθρο Ο-Η-ΤΟ-ΟΙ-ΤΑ) / How Many? (Πόσοι; Πόσες; - Πόσα) / Where? (Που;) / Place Prepositions (Τοπικές Προθέσεις)

4. Personal Pronouns. (Προσωπικές Αντωνυμίες) / The Verb TO BE (Τό Ρήμα Είμαι) / Who (Ποιός; - Ποιά; - Ποιοί; - Ποιές;)

5. Possessive Adjectives (Κτητικά Επίθετα) / Genitive (Γενική Κτητική) / Whose? (Τίνος – Ποιανού; - Ποιανής; - Τίνων; - Ποιανών;)

6. Colours (Χρώματα) / Adjectives (Επίθετα) / Comparison (Σύγκριση) / Which (Ποιός Από Όλους; - Ποιά Από Όλες; - Ποιό Από Όλα;)

7. Numbers (Αριθμοί) / How Old? (Πόσων Χρόνων;) / Where ... From? (Από Πού;)

8. The Verb TO HAVE GOT (Το Ρήμα ΕΧΩ) / SomeAnyNot Any=No (Λίγο – Κάμποσο -  Μερικοί - , Μερικές - Μερικά – Κανείς – Καθόλου)

9. Countable - Uncountable Nouns (Αριθμήσιμα – Μη Αριθμήσιμα Ουσιαστικά) / How MuchHow many (Πόσο; - Πόσοι; - Πόσες; - Πόσα;) / A Lot Of (Πολύ – Πολλοί – Πολλές – Πολλά)

DEMO Unit 10. The Auxiliary Verbs MUST - CAN (Τα Βοηθητικά Ρήματα ΠΡΕΠΕΙΜΠΟΡΩ)

 

Multibook Basic1 Unit 10 (PDF)  

 

 grammar10 (mp3)  

 

 exercise10a (mp3)   exercise10b (mp3)   exercise10c (mp3)   

 

 exercise10d (mp3)   exercise10e (mp3)   exercise10f (mp3)  

 

11. Imperative (Προστακτική) / Lets - Dont(Ας- Μην)

12 Object - Possessive - Reflexive Pronouns (Αντικειμενικές – Κτητικές – Αυτοπαθείς Αντωνυμίες)

 

Τα συγγραφικά δικαιώματα είναι ΔΩΡΕΑΝ κοινωνική προσφορά.