Με τη σειρά MULTI-BOOK εμπεδώνεις τα Αγγλικά σου,

ακόμη και αν είσαι

ΜΟΝΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ!

Οδηγίες χρήσης: Διάβασε τη Θεωρία. Διάβασε τα Παραδείγματα και τις Ασκήσεις (i-Study). Γράψε τις Λύσεις που θεωρείς σωστές πάνω στο Πολυ-Βιβλίο σου, που είναι και Τετράδιο Εργασίας χάρις στο βολικό δέσιμο με μεταλλικό σπιράλ (i-Write). Δες / Κατανόησε τις Σωστές Λύσεις και Επαλήθευσε / Διόρθωσε τις Επιλογές σου (i-Check, i-Translate) πάνω στο Πολυ-Βιβλίο σου. Άκου (i-Listen) και Επανάλαβε (i-Speak) τις Σωστές Λύσεις. 

selfstudy1multi3John Mavrikakis

ENGLISH MULTI-BOOK

Basic level6

 

MENU (DEMO Unit 9)

1. Used To - Would (Συνήθιζα Να) / Be Used To - Be Accustomed To (Είμαι Συνηθισμένος Στο Να) /

Get Used To (Συνηθίζω Σιγά-Σιγά)

2. Wish To (Εύχομαι Να - Επιθυμώ Να) / Wish (Μακάρι - Εύχομαι) / If Only (Αχ Και Να - Μακάρι Να - Ε Ρε Και Να)

3. Causative Form (Αναθετική Σύννταξη) / Have - Get Something Done

(Αναθέτω / Κανονίζω Να Γίνει Κάτι Για Μένα Από Άλλους)

4. Revision (Επανάληψη)

5. Gerund (Γερούνδιο)

6. Infinitive: Full, Bare or Perfect? (Απαρέμφατο: Πλήρες Με TO, Απλό Χωρίς TO ή Παρακειμένου;)

7. Gerund or Infinitive? (Γερούνδιο ή Απαρέμφατο;)

8. Ask - Want - Expect Someone To Do Something (Ζητώ - Θέλω -Αναμένω Κάποιον Να Κάνει Κάτι) / Let - Make Someone Do Something (Επιτρέπω - Αναγκάζω Κάποιον Να Κάνει Κάτι)

DEMO Unit 9. Indirect Speech 1 (Πλάγιος Λόγος 1)

 

Multibook Basic6 Unit 9 (PDF)  

 

 grammar9 (mp3)  

 

 exercise9a (mp3)   exercise9b (mp3)   exercise9c (mp3)   

 

 exercise9d (mp3)   exercise9e (mp3)   exercise9f (mp3) 

 

10. Indirect Speech 2 (Πλάγιος Λόγος 2)

11. Relative Clauses (Δευτερεύουσες Αναφορικές Προτάσεις)

12. Revision levels 5-6 (Επανάληψη επίπεδα 5-6)

 

Τα συγγραφικά δικαιώματα είναι ΔΩΡΕΑΝ κοινωνική προσφορά.