Με τη σειρά MULTI-BOOK εμπεδώνεις τα Αγγλικά σου,

ακόμη και αν είσαι

ΜΟΝΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ!

Οδηγίες χρήσης: Διάβασε τη Θεωρία. Διάβασε τη Θεωρία. Διάβασε τα Παραδείγματα και τις Ασκήσεις (i-Study). Γράψε τις Λύσεις που θεωρείς σωστές πάνω στο Πολυ-Βιβλίο σου, που είναι και Τετράδιο Εργασίας χάρις στο βολικό δέσιμο με μεταλλικό σπιράλ (i-Write). Δες / Κατανόησε τις Σωστές Λύσεις και Επαλήθευσε / Διόρθωσε τις Επιλογές σου (i-Check, i-Translate) πάνω στο Πολυ-Βιβλίο σου. Άκου (i-Listen) και Επανάλαβε (i-Speak) τις Σωστές Λύσεις. 

selfstudy1multi3John Mavrikakis

ENGLISH MULTI-BOOK

Junior level1

MENU (DEMO Unit 8)

1. The alphabet, a, b, c, d, e, f , A, B, C, D, E, F

2. The alphabet, g, h, I, j, k, l, G, H, I, J, K, L 

3. The alphabet, m, n, o, p, q, r, M, N, O, P, Q, R 

4. The alphabet, s, t, u, v, w, x, y, z, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z 

5. Numbers, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten 

6. Colours, black, red, pink, yellow, green, white, blue, brown

7. Face, hair, eye, ear, nose, teeth, mouth, body, head, finger, hand, leg, arm, foot, toes

DEMO Unit 8. Fruit, vegetables, bananas, cherries, lemons, tomatoes, strawberries, pineapples, melons, pears, watermelons, potatoes 

 

Multibook Junior 1 Unit 8 (PDF)  

  

 vocabulary8 (mp3)    

 

 exercise8a (mp3)   exercise8b (mp3)   exercise8c (mp3)   exercise8d (mp3) 

 

9. Food, hamburger, sausages, chips, cheese, pizza, spaghetti, rice, steak, bread, chicken

10. Breakfast, cake, corn flakes, butter, tea, jam, coffee, milk, cookies, honey

11. Farm animals, goat, donkey, cow, swan, hen, rooster, snail, owl, parrot, sheep

12. Wild animals, turtle, hippo, koala, monkey, camel, tiger, squirrel, deer, wolf, panda

13. Travelling, boat, bus, airplane, ship, car, taxi, helicopter, train, motorbike

14. Classroom, teacher, pupil, board, desk, pen, marker, ruler, rubber, calculator, book, notebook, tape, sharpener, waste bin, schoolbag

15. House, garage, roof, door, window, garden, bathroom, bath, basin, shower, toilet, washer, fridge, stove, living room, fire-place, TV, bedroom, bed, lamp, pillow, farm, dining room, tent

16. Clothes, suit, blouse, trousers, skirt, tie, shirt, coat, dress, shoes, boots

17. Phrases, Hello, Goodbye, Greece, Christmas, Easter, family, father, mother, sister, brother, grandmother, grandfather, winter, spring, summer, autumn

 

Τα συγγραφικά δικαιώματα είναι ΔΩΡΕΑΝ κοινωνική προσφορά.