Με τη σειρά MULTI-BOOK εμπεδώνεις τα Αγγλικά σου,

ακόμη και αν είσαι

ΜΟΝΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ!

Οδηγίες χρήσης: Διάβασε τη Θεωρία. Διάβασε τα Παραδείγματα και τις Ασκήσεις (i-Study). Γράψε τις Λύσεις που θεωρείς σωστές πάνω στο Πολυ-Βιβλίο σου, που είναι και Τετράδιο Εργασίας χάρις στο βολικό δέσιμο με μεταλλικό σπιράλ (i-Write). Δες / Κατανόησε τις Σωστές Λύσεις και Επαλήθευσε / Διόρθωσε τις Επιλογές σου (i-Check, i-Translate) πάνω στο Πολυ-Βιβλίο σου. Άκου (i-Listen) και Επανάλαβε (i-Speak) τις Σωστές Λύσεις.   

selfstudy1multi3John Mavrikakis

ENGLISH MULTI-BOOK

Junior level2

MENU (DEMO Unit 10)

1. The alphabet, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L 

2. The alphabet, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, r, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, R, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z 

3. The indefinite article (a, an)  

4. This is / Is this? / Yes, it is / No, it isn’t    

5. Plural –s, -es, -ies. These are … . Are these …? Yes, they are. / No, they aren’t. 

6. That is / Is that? / Yes, it is / No, it isn’t. Those are / Are those? / Yes, they are / No, they aren’t / What is this / that / it? / What are these / those / they?

7. Numbers, one, two, three, …, thirty,  colours, black, white, etc, adjectives, fat, thin, etc.

8. The definite article (the). There is / are … . Is / Are there …? Yes / No, there is / are / isn’t / aren’t. Prepositions (on, in, under, behind). Where is / are …?  

9. The verb TO BE.: I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Am I? Are you?, etc. I am not, You are not/aren’t, etc.

DEMO Unit 10. Possessive adjectives: my, your, his, her, its, our, your, their.

 

Multibook Junior 2 Unit 10 (PDF)  

   

 vocabulary10 (mp3)    grammar10 (mp3)  

 

 exercise10a (mp3)   exercise10b (mp3)   exercise10c (mp3)   

 

 exercise10d (mp3)   exercise10e (mp3)   

 

11. The verb TO HAVE GOT: I / You / We / You / They have got, He / She / It has got. Have I / you / we / you / they got? I / You / We / You / They have not / haven’t got.

12. Present continuous. The verb TO BE + …ING: I am / You are / He is / She is ? It is / We are / You are / They are playing. Am I / Are you / Is he … / Are they playing?  I am not / …. / They are not/aren’t playing.

 

Τα συγγραφικά δικαιώματα  είναι ΔΩΡΕΑΝ κοινωνική προσφορά.